Skip to main content

YAYINLAR

BİRLEŞİK KRALLIK FİKRİ MÜLKİYET OFİSİ NEZDİNDE MARKA TESCİL SÜRECİ

Yazar: Aktay
Tarih: 19 Eylül 2023

Değerli Müvekkillerimiz,

Av. Faruk Aktay, İstanbul, New York ve Londra’da kayıtlı bir hukukçu olarak Türk, Amerikan ve
İngiliz hukuku ile ilgili derinlemesine bilgi sahibidir. Aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri
Patent ve Marka Ofisi nezdinde de yetkilidir.

Aktay Hukuk Bürosu olarak müvekkillerimizin ticari markalarını Türk Patent ve Marka Kurumu
nezdinde tescil ettirerek koruma altına almalarını önemsiyoruz. Bununla birlikte, Birleşik
Krallık’ta markasını kullanarak mal veya hizmetlerini ihraç eden Müvekkillerimize ilk olarak
markalarını tescil ettirerek koruma altına almalarını öneriyoruz. Bu süreçte yurt dışında bir
avukata/marka vekiline ihtiyaç duymadan, Birleşik Krallık’taki marka başvurularında ve sonraki
aşamalarda her zaman destek oluyoruz.

1. Marka başvurusundan önce yapılması gerekenler nelerdir?

Marka tescilinden önce seçtiğiniz markanın tescil edilebilir olup olmadığının anlaşılabilmesi için
aynı markanın halihazırda mevcut veya tescilli olup olmadığının belirlenmesi önemlidir. Aynı mal
veya hizmet alanlarında daha önceden tescil edilmiş benzer bir marka bulunması yasal ihtilaflara
yol açabilir.

Marka araştırması, Birleşik Krallık’taki potansiyel ihlal sorunlarını ortaya çıkarmak için
uyarlanmıştır. Araştırma, önerdiğiniz markanın mevcut marka tescilini ihlal edebileceğini tespit
ederse, bu markayı kullanmayı bırakmanız ve farklı bir marka benimsemeniz gerekebilir. Bu
nedenle, seçtiğiniz markanın kullanılabilirliğini iş planınızın erken bir aşamasında kontrol etmek
akıllıca olacaktır.

2. Birleşik Krallık’ta marka tescili nasıl yapılır?

Birleşik Krallık’ta bir markayı tescil ettirmek için, TM3 adı verilen formu çevrimiçi olarak
doldurarak ve Birleşik Krallık Fikri Mülkiyet Ofisi’ne (“UK IPO”) başvurmanız gerekir. Bu
nedenle, bir markayı tescil ettirirken dikkate almanız ve izlemeniz gereken birkaç adım vardır:
a) Markanızı farklılaştıracak özgün bir ibare, ses, renk, resim, logo belirlemelisiniz.
b) İngiltere Fikri Mülkiyet Ofisi veri tabanında marka araştırması yaparak benzer veya aynı
markaların tespit etmelisiniz.
c) Bir markayı tescil ettirirken, markanın hangi mal ve hizmet sınıfını kapsayacağına karar
vermelisiniz.

3. Tescil başvurusundan sonra nelere dikkat edilmelidir?

Tescil ile sağlanan korumanın genişliği, talep edilen sınıfların sayısı ile artar. Bir marka için
başvuru yapıldığında, başvuru sahibi markanın hangi sınıflarda kullanılacağını beyan etmelidir.
Marka başvurusu, UK IPO’ya sunulduktan sonra başvuru sahibine bir başvuru numarası ve
başvuru tarihi verilir. Başvuru tarihi, markanın tescil edilmesi halinde tescil tarihi olarak kabul
edilir.
UK IPO daha sonra markanın farklı olup olmadığına ilişkin bir inceleme raporu yayınlayarak
başvurunun onaylanıp onaylanmadığını kamuoyuna bildirir. UK IPO’nun kararına itiraz
edilmemesi veya itirazların reddedilmesi halinde ise marka bültende ilan edilir. Başvuru ilan
edildikten sonra, üçüncü kişiler markaya yönelik itiraz edebilir. Herhangi bir itiraz yapılmazsa
veya yapılan itirazlar reddedilirse marka tescil edilir.

4. Üçüncü kişiler tarafından markaya karşı hangi itirazlar yapılabilir?

İnceleme süreci yürütülürken, markaya karşı UK IPO nezdinde itirazlara yol açan çeşitli durumlar
olabilir. İtiraza yol açan yaygın durumlardan bazıları şunlardır:

 • Marka ayırt edici bir karakterden yoksunsa,
 • Marka, kullanıldığı mal ve hizmetlerin özelliklerinin bir açıklaması niteliğindeyse,
 • Marka ahlak veya kamu düzeni ilkelerine aykırıysa,
 • Marka aldatıcıysa,
 • Marka herhangi bir hukuk kuralı tarafından yasaklanmışa,
 • Marka, kraliyet arması, Birleşik Krallık bayrağı, kraliyet bayrakları veya Paris Sözleşmesi
  ülkelerinin ulusal amblemleri gibi herhangi bir resmi amblemi veya ayırt edici işareti
  içeriyorsa,
 • Marka başvurusu kötü niyetle yapılmışsa veya yanıltıcı bir karaktere sahipse,
 • Marka saldırgan ifadeler içeriyorsa.

İtiraz edilen marka ile ilgili itiraz konusuna bağlı olarak, başvuru sahibine itiraz konusu sebebi
ortadan kaldırması için 2 aydan 5 yıla kadar bir süre verilir.
UK IPO’nun kararlarına İngiltere ve Galler Yüksek Mahkemesi, Kuzey İrlanda Yüksek
Mahkemesi ya da İskoçya’daki Yüksek Hukuk Mahkemesi nezdinde itiraz etmek de mümkündür.

5. Marka tescilinin faydaları nelerdir?

Birleşik Krallık’ta tescilli bir markaya sahip olmanın çeşitli avantajları vardır;

a) Birleşik Krallık’ta markanızı tescil ettirmeniz çok önemlidir çünkü Avrupa Birliği’nin marka
sistemine paralel şekilde Birleşik Krallık’ta da ilk dosyalama sistemi uygulanmaktadır. Kısacası,
ilk dosyalama sistemi, belirli bir marka için başvuruda bulunan ilk kişiye, söz konusu markayı
daha önce kullanıp kullanmadığına bakılmaksızın, söz konusu markayı kullanma konusunda
münhasır haklar verir.

b) Marka korumaları bölgesel olduğundan, başka bir ülke nezdinde sağlanan koruma Birleşik
Krallık’ta herhangi bir koruma sağlamayacaktır.

c) Marka başvurunuzun kabul edilmesi halinde markanız merkezi bir sicilde yayınlanacağından
üçüncü kişiler markanızı veya benzer bir markayı kullanmaktan kaçınacaktır.

d) Markanızı kar karşılığında lisanslayabilir veya kredi karşılığında ipotek edebilirsiniz.
Tescilli bir markanın ek bir avantajı da kendinizi şirket adınızı/markanızı içeren bir alan adını satın
alan ‘siber korsanlara’ karşı savunabilmenizdir. Bu kişiler, ellerinde bulunan alan adlarını daha
sonra bunu size önemli miktarda para karşılığında geri satmaya çalışan kişilerdir. Tescilli bir
markaya sahip olarak, markanızla benzer veya aynı alan adını kullanan herkese karşı kendinizi
kolayca koruyabilirsiniz.

6. Marka koruması nasıl yenilenir?

Tescil on yıl süreyle koruma sağlar bununla birlikte yenileme ücretlerinin ödenmesiyle ek on yıl
için yenilenebilir. Koruma süresinin başlangıcı başvuru tarihinden itibaren başlar. Bir marka,
yenilendiği sürece süresiz olarak korunabilir.

Marka sahibinin koruma süresinin sonuna kadar yenileme yapmaması halinde altı ay içinde geç
yenileme başvurusu yapma hakkı bulunmaktadır. Bu altı ayın sonuna kadar markayı yenilemek
için herhangi bir başvuru yapılmaması durumunda, marka tescili sona erecek ve sicilden
silinecektir.

Markanızı tescil ettirmek masraflı dava ve icra süreçlerini önlemenize yardımcı olabileceğinden,
bunun yerine finansal kaynaklarınızı markanızı ve işinizi büyütmeye yönlendirebilirsiniz. Marka
hakkı aynı zamanda önemli ölçüde değer kazanabilecek bir varlıktır. Bir markayı tescil ettirmek,
şirketinizi korumanın ve işinizin büyümesine, gelişmesine ve başarılı olmasına yardımcı basit,
etkili ve uygun maliyetli bir yoludur.

© Tüm hakları saklıdır. 2022 Aktay Hukuk Bürosu | K.V.K.K.