Skip to main content

Rekabet ve Uyum Politikaları

Rekabet ve Uyum Politikaları

Rekabet ve Uyum oldukça dinamik bir alandır ve devlet yetkililerinin kararları dayandırdıkları uygulanabilir kurallar ve hukuki ve ekonomik gerekçelendirmeler sürekli değişim halindedir.

Ekibimiz bankacılık, enerji, madencilik, ulaştırma, imalat ve hizmet sektörleri dahil olmak üzere birçok regüle sektördeki düzenleyici kurallar konusunda oldukça bilgilidir. Alandaki derin bilgimiz ve ekonomik ve hukuki açıklamalar konusundaki bakış açımız sayesinde, son derece önemli birleşme ve satın alma bildirimleri, muafiyet başvuruları ve Rekabet Kanunu’nun 4. ve 6. madde uyarınca başlatılan soruşturmalar için en pratik ve ikna edici argümanları ortaya çıkarmaktayız.

Rekabet ve Uyum ekibimiz, müvekkillere en iyi şekilde destek sunabilmek için dünyanın önde gelen hukuk firmalarının ve mikroekonomik danışmanlık firmalarının kaynaklarından yararlanır, uluslararası konferanslara aktif olarak katılır ve Türkiye’deki gelişmeler hakkında düzenli olarak bilimsel makaleler, haberler ve duyurular yayınlar.

Çeşitli endüstrilerden müvekkillerimiz adına elde ettiğimiz başarılar şunlardır:

  • Son derece karmaşık birleşmeler, devralmalar ve iş ortaklığı için Türkiye Rekabet Kurumu’ndan zamanında izin almış olmak;
  • Tekelleşme iddialarında ve diğer ilgili uyuşmazlıklarda büyük müvekkilleri başarılı şekilde savunmuş olmak;
  • Kartel, fiyat sabitleme, hakim durum, paralel ticaret ve dikey anlaşma konuları da dahil olmak üzere rekabet soruşturmaları ve mahkeme prosedürleri aracılığıyla şirketlere danışmanlık verilmesi;
  • Pişmanlık başvurularında ve kartel incelemelerinde koordinasyon stratejileri; ve
  • Soruşturmalar, şafak baskını eğitimi, kurum içi work-shoplar düzenlenmesi ve yüz yüze ve çevrimiçi uyum eğitimi dahil olmak üzere rekabet uyum programlarının oluşturulması ve sürdürülmesi.

Türkiye için yeni birleşme kontrolüne ilişkin hazırladığımız çalışma için lütfen tıklayınız.


HER SORUNUZ İÇİN SİZİ ARAYALIM

    © Tüm hakları saklıdır. 2022 Aktay Hukuk Bürosu | K.V.K.K.