Skip to main content

KVKK ve Teknoloji

KVKK ve Teknoloji

Gelişmekte olan kişisel verilerin korunması mevzuatı kapsamında yerli ve yabancı müvekkillerimize, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili yasal mevzuata uyum süreci çerçevesinde ve bu hukuk dalında yaşanan uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin olarak, kaliteli ve kapsamlı bir hizmet sunmaktayız.

Bu kapsamda, müvekkillerimize;

 • Kişisel veri işleme envanterinin oluşturulması,
 • Sözleşmelerin kişisel verilerin korunması mevzuatı kapsamında revize edilmesi,
 • Veri güvenliğinin sağlanmasına ilişkin danışmanlık hizmeti verilmesi,
 • “Gizlilik Politikası” (Privacy Policy) / “Çerez Politikası” (Cookies Policy) / “Siber Güvenlik Politikası” (Cybersecurity Policy) gibi metinlerin oluşturulması,
 • Kişisel verilerin yurt içinde ve yurt dışına aktarılmasında hukuka uygunluk değerlendirmesinin yapılması ve bu çerçevede veri transfer sözleşmelerinin hazırlanması,
 • Kişisel verilerin korunması mevzuatı kapsamında şirket çalışanlarının bilgilendirilmesi ve eğitimler verilmesi,
 • Kişisel Verileri Koruma Kurumu nezdinde gerekli işlemlerin yürütülmesi ve söz konusu idari prosedürlere ilişkin olarak hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi,
 • Kişisel veriler üzerindeki hak ihlallerine karşı hukuk davalarının, ceza davalarının ve idari davaların yürütülmesi,
 • Siber güvenlik ve siber suçlar alanında danışmanlık hizmeti verilmesi ve dava takip hizmeti sağlanması,
 • Kişisel verilerin korunması mevzuatı kapsamında korumanın sağlanabilmesi için veri yönetimi, veri imha ve anonimleştirme usullerine ilişkin danışmanlık hizmetleri sunulması.

Aynı zamanda, Bilgi ve İletişim Teknolojileri kapsamında çalışmakta olan uzman ekibimiz internet hukuku ve sosyal medya hukuku, telekomünikasyon hukuku, e-ticaret hukuku, siber suçlar ve ödeme sistemleri hukuku alanlarında müvekkillerimize kapsamlı danışmanlık hizmetleri vermektedir.


HER SORUNUZ İÇİN SİZİ ARAYALIM

  © Tüm hakları saklıdır. 2022 Aktay Hukuk Bürosu | K.V.K.K.