Skip to main content

İş Hukuku

İş Hukuku

İş Hukuku avukatlarımız ile müvekkil şirketlerimize bireysel iş hukuku, toplu iş hukuku, sosyal güvenlik ve iş güvenliği konularında kapsamlı danışmanlık, süreç yönetimi ve dava hizmeti sağlamaktayız.Şirket iç yönetim yapılanmalarının iş hukuku mevzuatına uygunluğunun sağlanması için yönlendirme ve danışmanlık hizmetleri sunmaktayız. Şirkete ilişkin insan kaynakları politikasının gözden geçirilmesi, iş sözleşmeleri, ticari sır ve gizlilik anlaşmalarının hazırlanması ve mevzuata uyumu, rekabet yasağına dair sözleşmelerin hazırlanması müvekkil şirketlerimize hizmet verdiğimiz başlıca konulardır.

Bunlara ek olarak İş Hukuku alanındaki hizmetlerimiz aşağıdaki konuları kapsamaktadır:

 • İş hukuku uyuşmazlıklarında müvekkillerimizin temsil edilmesi,
 • Fesih prosedürünün yürütülmesi konusunda hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi,
 • İşyeri değişikliği, departman ya da pozisyon kapatılmasına dair yönetim kurulu kararlarının hazırlanması ve sürecin yönetilmesi,
 • İşçi sağlığı ve iş güvenliğine dair mevzuata uyumluluğa ilişkin danışmanlık verilmesi,
 • Yabancıların çalışma izni konusunda danışmanlık verilmesi,
 • Bireysel ve toplu iş sözleşmelerinde fesih süreçlerinin yönetimi konularında danışmanlık verilmesi,
 • Fesih protokolleri, savunma talebi, yazılı uyarı ihtarnameleri gibi belgelerin hazırlanması,
 • İşçi – işveren uyuşmazlıklarında sulh süreci ve diğer alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının doğrudan yönetilmesi,
 • İşe iade, hizmet tespiti, işçilik alacakları, mobbing, iş kazalarından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat ve rücu davalarının takip edilmesi,
 • İşçi ve işveren uyuşmazlıklarından doğan her türlü davanın ve arabuluculuk süreçlerinin takip edilmesi,
 • Ayrımcılık ve kötü niyet tazminatı davalarının takip edilmesi.

HER SORUNUZ İÇİN SİZİ ARAYALIM

  © Tüm hakları saklıdır. 2022 Aktay Hukuk Bürosu | K.V.K.K.