Skip to main content

İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku, borçlarını ve yükümlülüklerini zamanında ve rızaları ile yerine getirmeyen borçlulara karşı alacaklıların alacaklarını cebren tahsil edilmesini sağlayan hukuk dalıdır. Bu hukuk alanı kapsamında Aktay Hukuk Bürosu olarak yerli ve yabancı şirketler ve gerçek kişilerin alacaklarını hızlı bir şekilde tahsil etmelerine yardımcı olmaktayız. Müvekkilerimizin alacakları söz konusu olduğunda bu alacakların takip edilmesi, alacağın tahsili için icra takibi ve haciz işlemlerinin yapılması; borçları söz konusu olduğunda ise haklarının korunmasına yönelik olarak icra ve iflas hukukunda yer alan her türlü yasal yola (tehir-i icra şikâyet, itiraz, takibin durdurulması, takibin iptali, ödeme emrinin iptali vb.) başvurulması konusunda sürecin tüm aşamalarında müvekkillerimize hizmet vermekteyiz. Takip edilen hukuki süreçlerde elde edilen mahkeme ilamlarının veya ilam niteliğindeki belgelerin icrası, her türlü kıymetli evrakın (çek, senet vb.) tahsili için kambiyo senetlerine özgü icra takiplerinin başlatılması, taşınır ve taşınmaz rehinlerinin paraya çevrilmesi, ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir kararlarının alınması gibi hususlarda icra ve iflas hukuku alanında uzman avukatlarımızla çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Bununla birlikte, itirazın kaldırılması davası, itirazın iptali davası, menfi tespit davası, istirdat davası, iflas davası gibi icra ve iflas hukuku alanına ilişkin davalarda adli organlar nezdinde müvekkillerin temsil edilmesi ve sürecin takip edilmesi de hukuki hizmetlerimiz kapsamındadır.


HER SORUNUZ İÇİN SİZİ ARAYALIM

    © Tüm hakları saklıdır. 2022 Aktay Hukuk Bürosu | K.V.K.K.